Vad jag har lärt mig om barn med autism

jotbeachIMG1182Ingenting är slutgiltigt, därför använder jag termen barn med autism och inte autistiska barn. Autism är helt enkelt ett ord som berättar om en stor svårighet i att lära sig på de sätt som typiska människor gör, men det betyder inte att det är omöjligt att lära sig. Dr. Ivar Lövås bevisade för den vetenskapliga världen att det går att lära barn med autism med intensiv träning, även om det idag finns modernare synsätt som inspirerat mig i mitt arbete.

En av mina viktigaste insikter är att det är viktigare att fokusera på barnets välmående än på social anpassning. Om du fokuserar på vad ditt barn mår bra av så kommer resten att justera sig i längden. Dessutom kan man fråga sig vilken nytta ett barn har av att kunna sitta stilla eller kunna matematik om han/hon saknar engagemanget att använda kunskaperna i livet?

Lärandet tar tid. Barn med autism lär sig i regel betydligt långsammare sådant som andra snabbt snappar upp i sociala sammanhang. De behöver mycket tid att bearbeta upplevelser för att sedan kunna gå ut i världen igen med en nyvunnen insikt.

När de känner sig trygga och är övertygade om att de är älskade precis som de är, så kommer de att vara villiga att lära sig sånt som du tycker är viktigt.

Varje barn är unikt och det gäller i synnerhet barn med autism. Av allt som jag har läst och studerat kring autism så har jag inte hittat två likadana fall som kunde hjälpas på exakt lika sätt. Det går inte att tänka ”grupp” med autism. Det gäller att vara lyhörd för det individuella barnet.

Autism är en gåta. Vi vet inte hur det uppstår, vi vet inte hur den kan botas, men många barn lever nu fullkomligt normala liv tack vare föräldrar som följde sin intuition, inte lyssnade på nej-sägare och drevs av kärleken för sitt barn.

Den största utmaning som drabbade alla de personliga assistenter som arbetat med vår son var att hitta ett sätt att hantera hans icke-verbala kommunikativa sätt. Han svarade inte på deras frågor, han svarade inte på de vanliga sociala koderna. Hur skulle de göra för att bli vän med honom och få honom att känna sig bekväm med dem?

Svaret var alltid att släppa de sociala förväntningarna. Det handlade om att lära sig att tycka om hans värld utan förväntan på gensvar. Det är en gåva som autism ger – att lära sig tycka om en annan människa bortom sociala koderna.

Enligt psykologen dr. Gordon Neufeld behöver barn med autism, inklusive asperger och autismspektrum-diagnoser, en ständig nära personlig kontakt med en kärleksfull vuxen person för att överhuvudtaget kunna tillgodose sig inlärningen och använda den praktiskt i livet.

För barn med autism är det ofta ansträngande att förstå ord. De måste först omvandla orden till inre bilder för att förstå vad som sägs. Detta är väldigt krävande. Om man kommunicerar med inlevelse, och använder hela kroppen när man pratar, så brukar man förmedla mentala bilder och de är mycket lättare för barn med autism att förstå.

item3
item2a

Hem

Om barn med autism

Atypisk autism

Konsultationer & föredrag

Om mig

Böcker jag har läst

Min resa som mamma

Saschaprogress diaries

Länkar

Kontakt