Om barn med atypisk autism

Detta kallade man förr för autismspektrum syndrom. Jag har jobbat mycket nära och intensivt med barn med denna diagnos. Barnet är helt enkelt lite mindre känsligt än ett barn med infantil autism, men känsligheten är där och styr vardagen på ett, ibland, subtilt sätt. Det kan vara rätt förrvirande för föräldrar/lärare när barnet har hinder som plötsligt dyker upp oväntat. Barnet är särkilt känsligt för många intryck dvs stora klasser och många olika aktiviteter. Intelligensen finns där men vissa ämnen har dessa barn svårt att ta in. Att lyssna till en lärare genom auditiv information kan vara oerhört påfrestande för dessa barn eftersom de oftast är extremt visuellt inriktade. De lär sig genom bilder. Ett tydligt språk som målar upp många bilder hjälper.

Det bästa är att hitta ditt barns eget sätt att lära sig. Kanske genom filmer, datorprogram och mycket tydliga och pedagogiska böcker med många bilder.

För ett barn med denna diagnos är hemmamiljön att föredra framför förskola eller ens dagmamma. Ju mera lugn du kan ge ditt barn desto bättre kommer han/ hon kunna upptäcka vem hon/han är och tycker om. Att bygga på barnets styrkor är otroligt viktigt. Dessa barn har ofta en begåvning inom ett visst område men begåvningen kommer inte alltid fram om barnet upplever för mycket stress. Notera att ett barn med atypisk autism kan känna sig stressad för mycket små saker och händelser. Jag har sett barn bokstavligt blomstra när de har fått ha mycket lugn och ro under en lång tid. Dessa barn ingår ofta i den grupp som forskningsvärlden idag kallar för orkidébarn. De behöver en särkild jordmån för att må bra. Hittar man rätt miljö/jordmån för dessa barn så visar de sig vara oerhört vackra barn som ger mycket kärlek och värme till sin omgivning.

Kontaka mig gärna på kontaktsidan om du vill samtala om en lösning för ditt specialla barn.

item3
item2

Hem

Om barn med autism

Atypisk autism

Konsultationer & föredrag

Om mig

Böcker jag har läst

Min resa som mamma

Saschaprogress diaries

Länkar

Kontakt